Gánh hoa chọn lựa,
Mua được một cành xuân sắp nở.
Lệ điểm hơi hơi,
Còn ngấn sương mai dáng đỏ tươi.

E chàng thấy rõ,
Mặt thiếp cùng hoa khôn sánh đọ.
Mái tóc nghiêng xoà,
Kề má cùng chàng đứng ngắm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.