11/04/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa
減字木蘭花

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:21

 

Nguyên tác

賣花擔上,
買得一枝春欲放。
淚點輕均,
猶帶彤霞曉露痕。

怕郎猜透,
奴面不如花面好。
雲鬢斜簪,
更要教郎比並看。

Phiên âm

Mại hoa đảm thượng,
Mãi đắc nhất chi xuân dục phóng.
Lệ điểm khinh quân,
Do đới đồng hà hiểu lộ ngân.

Phạ lang sai thấu,
Nô diện bất như hoa diện hảo.
Vân mấn tà trâm,
cánh yếu giao lang tỵ tịnh khan.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gánh hoa chọn lựa,
Mua được một cành xuân sắp nở.
Lệ điểm hơi hơi,
Còn ngấn sương mai dáng đỏ tươi.

E chàng thấy rõ,
Mặt thiếp cùng hoa khôn sánh đọ.
Mái tóc nghiêng xoà,
Kề má cùng chàng đứng ngắm hoa.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Giảm tự mộc lan hoa