錦瑟

錦瑟無端五十弦,
一弦一柱思華年。
莊生曉夢迷蝴蝶,
望帝春心託杜鵑。
滄海月明珠有淚,
藍田日暖玉生煙。
此情可待成追憶,
只是當時已惘然。

 

Cẩm sắt

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

 

Dịch nghĩa

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ?
Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.
Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,
Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Lúc đã tàn phai với tháng ngày!

Lưỡng xứ xuân quang đồng nhật tận
Cư nhân tư khách, khách tư gia
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Huyền ảo năm mươi sợi dây tơ
Từng dây nốt phím gợi ngày thơ
Trang Chu xưa ngủ mơ thành bướm
Quyên vọng lòng xuân nhớ cõi bờ
Biển buồn trăng sáng khơi dòng lệ
Lam Điền nắng ngọc khói như mơ
Tình xưa nay đã thành ký ức
Nhưng mãi nhớ thương đến tận giờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Năm mươi huyền ảo đàn cầm
Từng dây từng nốt gợi thầm ngày thơ
Bướm xưa Trang Tử còn mơ
Quyên sầu Thục Đế cõi bờ không quên
Lệ sầu nhìn biển trăng lên
Lam Điền khói quyện phủ trên nắng ngày
Tình xưa nào dễ phôi phai
Vẫn thương nhớ bóng hình ai đến giờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Phong

Cẩm sắt không dưng năm chục dây
Mỗi dây mỗi trụ nhớ những ngày
Trang Sinh mộng đẹp mơ hồ điệp
Vọng Đế lòng xuân gửi đỗ quyên
Trăng soi thương hải châu đổ lệ
Nắng sưởi Lam Điền ngọc nhả mây
Tình này đành đợi thành ký ức
Chỉ tội ban xưa lỡ ngẩn ngơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cây đàn năm chục đường dây
Mỗi dây mỗi trụ nhớ ngày còn xanh
Mơ màng giấc bướm Trang Sinh
Lòng xuân Vọng Đế đỗ quyên gửi vào
Biển xanh trăng chiếu lệ châu
Ngọc phơi nắng ấm khói cao Lam Điền
Tình này đợi nhớ nên niềm
Thế nhưng đã ngậm ngùi duyên bây giờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đàn cẩm sắt mấy chục dây
Một dây một trục nhớ ngày thanh niên
Trang Sinh hồ điệp mộng quên
Lòng xuân Thục Đế đỗ quyên gửi mình
Trăng soi châu đỏ duềnh xanh
Lam Điền trời ấm ngọc lành khói bay
Tình kia còn nhớ có ngày
Hiện nay chỉ thấy gắt gay nỗi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cây đàn năm chục dây tơ
Mỗi dây một trụ hoa thưa phím đàn
Trang sinh hồn bướm mơ tiên
Nhớ về Thục đế đỗ quyên gọi hè
Biển xanh trăng sáng bốn bề
Lam điền ngọc sáng  vọng về ngọc trai
Tình nay còn nhớ dằng dai
Nỗi lòng thoáng chốc nhạt phai hay là

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Không đầu cẩm sắt dây năm chục
Mỗi trụ mỗi dây nhớ tuổi đời
Mộng sớm Trang Sinh mơ cánh bướm
Lòng xuân Thục Đế gửi chim trời
Biển xanh trăng sáng châu vương lệ
Ruộng biếc nắng tràn ngọc toả hơi
Liệu đợi tình này trong ký ức
Lúc nay chỉ thấy đã qua rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa

Cẩm Sắt đàn xưa cớ sao 50 dây
Mỗi dây mỗi trụ gợi nhớ thời thanh xuân
Ta muốn như Trang Sinh mộng làm Hồ Điệp cùng người
Cũng như Vọng Đế nhờ Đỗ Quyên gửi tình xuân của ta
Tấm thân ngọc ngà cũng độ lệ thương hải trăng sáng hiểu lòng ta - giửa biển trời trăng sáng tấm thân ngọc ngà cũng đổ lệ
Thương Hải: biển xanh, biển rộng, biển tiên, biển trời chỉ bầu trời
Theo thơi gian ngọc cũng tan lệ cũng khô tình cũng nguội dần, ngọc mới thành hình sao đã tan - tình này giấc mộng này của ta mới ấm đã không còn giống như vọng đế, trang sinh
Cuộc tình này giờ chỉ còn nỗi nhớ trong dĩ vãng
Cho tới bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương


Lam Điền địa danh chứa nhiều ngọc: cũng ám chỉ tấm thân cao quý, ngọc lệ của quý nhân, ám chỉ Vọng đế Trang sinh

Châu: hình tron, viên, châu ám chỉ là ngọc -> đẹp đẽ trong sáng, cao quý
Ngọc: đá quý, quý trong đá quý là châu
H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của H.river

Cớ sao Cẩm Sắt năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ gợi xuân xanh
Trang Sinh sớm mộng hoá Hồ Điệp
Vọng Đế tình xuân gởi Đỗ Quyên
Thương Hải trăng soi châu có lệ
Lam Điền trời ấm ngọc sinh (thành) hơi
Dĩ vãng tình xưa thành nỗi nhớ
Giờ đây còn chỉ nỗi đau thương

H.river
12.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối