Dưới đây là các bài dịch của H.river. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

An Định thành lâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Bách Xích lâu cao chót nhất thành
Dương liễu xanh um tới tận sông
Giả Sinh niên thiếu phải rơi lệ
Vương Xán xuân về vẫn cách gia (nhà)
Mãi mong tóc bạc ẩn giang hồ
Danh cao thu lại vào thuyền con
Biết đâu chuột thối thành mỹ vị
Phượng Hoàng người đời vẫn ghét thôi

Ảnh đại diện

Đại ứng kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Đêm qua hai máng đều hư
Sáng nay thức dậy cỏ cây héo tàn
Quan tây sứ giả như khùng
Rượu vào hò hét quanh sàng họ lư

Ảnh đại diện

Hải thượng (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Thạch Kiều đông ngắm biển liền trời
Từ Phúc trở về tiên chẳng có
Ma Cô giá phải khải lưng cho
Khả năng may được gặp vườn dâu

Ảnh đại diện

Phong (II) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Đường xa vạn dặm về như mê
Mượn dáng gà rừng đâu chịu thua
Xuân mới vui chơi bên Phượng con
Hoa trì A cát đều làm tổ

Ảnh đại diện

Đan Khâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Thanh Nữ khăng khăng kết dạ sương
Hy Hoà vất vả lái chim trời
Đan Khâu vạn dặm vô tin tức
Thỉnh ngắm Ngô Đồng nhớ Phượng xưa

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Cớ sao Cẩm Sắt năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ gợi xuân xanh
Trang Sinh sớm mộng hoá Hồ Điệp
Vọng Đế tình xuân gởi Đỗ Quyên
Thương Hải trăng soi châu có lệ
Lam Điền trời ấm ngọc sinh (thành) hơi
Dĩ vãng tình xưa thành nỗi nhớ
Giờ đây còn chỉ nỗi đau thương

Ảnh đại diện

Hoa hạ tuý (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Ráng chiều say khướt bởi vì hương
Dựa cây chìm giấc hoàng hôn buông
Tĩnh rượu đêm khua khách đã về
Lấy đèn cầm chiếu ngắm tàn hoa

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

gác cao người đã xa
vườn nhỏ hoa tung bay
lác đác khắp chốn ngõ
bóng chiều tà xa tiễn
đau lòng không nỡ nhìn
mắt muốn thấy người về
nhớ lại hồi ức (xuân) đẹp - kí ức đẹp tràn qua
lệ rơi áo thấm đầy - áo thấm đẫm mắt lệ

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

dịch nghĩa

trên gác khách đã đi xa
vườn nhỏ cánh hoa loạn bay
khắp chốn quanh co đường nhỏ
nắng chiều tà xa tiễn người - xa xa tiễn người nắng đã về chiều
lòng đau không nỡ nhìn người đi
mắt chỉ muốn thấy người về
lòng thơm nhớ tới xuân qua - trong tâm nhớ lại hồi ức đẹp  đã qua - hồi ức tuổi xuân
khiến mắt rưng rưng lệ rơi ướt áo khăn


tảo: quét, lướt qua, nhìn qua
ở đây tảo không phải là quét nhà, mà là một cái lướt nhìn hình bóng người đi, vì sợ nhìn rồi lòng lại càng đau hơn
bởi vì: sẽ rất hợp với câu sau "mắt chỉ muốn nhìn người về". Trước không muốn nhìn người đi sau không muốn nhìn người về rất hợp
tảo: quét hoa chẳng thấy logic ăn nhập gì với câu sau cả
nên tôi nghĩ là trường hợp trên hoặc cả hai buồn không muốn làm gì cả đến cả quét nhà không động vừa cũng không nỡ nhìn người đi. Thật là đa nghia đa đoan
Ảnh đại diện

Thường Nga (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của H.river

Ánh nến in hình tường Bích Mẫu
Sông ngân dần thấp sao mờ bóng (*)
Thường Nga chắc hối trộm linh đan
Lòng toả đêm đêm giữa biền trời


* mình nghĩ tác giả thức đếm đến tận tờ mờ sáng lúc này sẽ thấy: sông ngân lực rỡ về đêm nhưng sẽ mờ dần lúc chạng vạng, sông sẽ xuôi về tây nhường cho ánh bình minh thì lúc đó sao sẽ càng ít (tức mờ bóng)

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]