Ruột thắt lại nhịn nghe cho thấu
Hầu chàng từ mười sáu tuổi đời
Cha mất sớm còn mẹ thôi
Sinh con có cháu thiếp tôi vì chàng
Hết Yên Tần lại sang Sở Việt
Thân dặm muôn chàng biết thương không?
Tốt bên ngoài khổ bên trong
Trung niên mới ở bên chồng dài lâu
Do số mệnh thiếp đau ốm mãi
Trái ý khi cãi lãi cùng nhau
Chàng thì nóng nảy không đâu
Nói ra chẳng đặng kết sâu trong lòng
Sống khó tỏ chết mong gì biết?
Chỉ vì chàng ruột thắt héo hon
Hay chăng ruột thiếp đây còn?

tửu tận tình do tại