Sáng nay dời La Phố
Về đông ngủ Đầm Rồng
Gác mái đợi trời sáng
Vắng vẻ nơi thuyền dừng
Đêm qua ngày lại đến
Đi nhanh cũng chẳng mong
Nỗi lo vào giấc ngủ
Gạt đi cũng chẳng xong
Đứng dậy, muôn động lắng
Nước xối vọng vào hang
Xô bờ cơn gió mạnh
Cây xuân nhuốm ánh trăng
Mây đùn từ hỏm núi
Đầu non gần Ngọc Thằng
Cảm xúc nói gì nữa
Bâng khuâng đợi trời hừng

tửu tận tình do tại