15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
51 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 04/07/2021 07:58 bởi Vanachi
Lê Anh Phong sinh ngày 7/2/1959, sinh tại Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngữ văn, sống tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Hoa nắng (tập thơ, NXB Văn học, 2012)
- Bến gió (tập thơ, NXB Văn học, 2013)
- Những mạch ngầm (tập thơ, NXB Văn học, 2014)
- Những khuôn hình ngược sáng (tập thơ, NXB Hôi Nhà văn, 2015)
- Mùa trong gốm (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016)
- Trong màu men lặn (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018)

Giải thưởng:
- Giải tư Cuộc thi thơ do tạp chí Nhà văn & Tác phẩm - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2017-2018