Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 23:29

Thân tặng hoạ sĩ Quách Đông Phuơng

mải theo ngọn lửa trong tranh
bóng ai lẫn khói hoá thành mây bay

sắc màu hư ảo mà say
cơn mê gió giục vẽ mây… thấy người