Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 11:24

lối cũ quên đi thành rậm
cỏ hoang che kín dấu xưa
ngủ mơ gặp vầng mây trắng
đêm về trăng cũ lên chưa?