Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 04/07/2021 22:05

vừa lời chữ sẽ ra hoa
quá lời cháy chữ thành ra khê tình