Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 15:30

những chiếc ghế lặng im tìm khoảng trống
tìm bóng râm sau cánh cửa khép thầm

bản tin nóng
báo rong tay con trẻ
mồ hôi nhoè thấm ướt cả lời rao
bao cuộc đời tràn ra ngoài lá sớ
thấm chuông chùa và neo giữa trong xanh
bao bụi phố cay cay mắt Phật
loa truyền thanh át cả tiếng mõ kinh

chùm sấu trên cao chín thầm trong nắng
chấp chới điều gì trong gió mây bay
gai lên xanh mong manh guơng lược
hoa giấy chia đôi con phố hai chiều

ai đi về phía con đường
mang nỗi nhớ niềm cây nơi ánh ngày đang tắt
đêm hy vọng đợi chờ trong quầng mắt
tiếng chuông chùa hay nhịp bước thiên di

mưa chợt ấm rơi lên miền cỏ lạ
gió thức trong huơng sen
gọi mùa phố lên đèn