Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 07:20

tóc đen
tóc bạc
tóc nhuộm
tóc không nhuộm

rơi
rơi
.
.
.
người trồng hoa mang về ủ đất
hoa nhiều màu có nở từ tóc không em?