Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 04/07/2021 21:55

trăm năm nước mắt đa làng
giọt rơi thành rễ dọc ngang nổi chìm

tựa vào gốc lệ làm tin
đa quê đứng bóng
lặng nhìn mây trôi