Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 16:00

hoa vẫn nở bên gai
bông hồng không lỡ hẹn
nấm vẫn lên hương gốc cây đổ sau vườn

sao chiếc cúc dự phòng nơi cuối áo
cứ vu vơ lỗi hẹn với khuy cài?