03/02/2023 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây đa làng

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 21:55

 

trăm năm nước mắt đa làng
giọt rơi thành rễ dọc ngang nổi chìm

tựa vào gốc lệ làm tin
đa quê đứng bóng
lặng nhìn mây trôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Cây đa làng