Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 07:13

bao nhiêu mũ áo xênh xang
nấp sau khăn thắm buộc ngang ngực trần

hội tan bùn đọng gót chân
nụ cười Tễu lắng trong dần ao quê