Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 20:50

trên trời
hình như đám mây đen hôm qua trở lại

dưới mặt đất
dòng người vội bước

những bàn chân hướng lên phía trước
đất chuyển mình cho một cuộc thiên di