Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 21:08

ánh sáng trên cao
đàn thiêu thân lao đến

dưới chân cột đèn
bà lão bán trà khuya

tôi đi giữa hai vùng sáng, tối
thấy những con thiêu thân
bất ngờ rụng xuống giữa chén trà

bóng bà lão lặng im phăng phắc
lẫn vào bóng cột đèn trong âm bản đêm