Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 22:24

trong trẻo mạch ngầm chảy về ký ức
dâng con thuyền ai mắc cạn ngày xanh
trong gió mới cây xanh bờ xanh bến
bóng hoa nào trên sóng nước lên hương

đêm của sông
mơ con thuyền hạ thuỷ
tiếng gọi đò đánh thức cả dòng trôi

đêm của núi
của miền nhiều tiếng vọng
của vầng trăng bén gió bay cao

sông nước cũ ngập ngừng con sóng mới
con thuyền trôi bên núi giữa mùa trăng

thuyền ai về lại bến xuân
sông quê ai vẽ trong ngần chiêm bao