Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 04/07/2021 20:49

tro tàn bão gió bay xa
nhận ra hương chữ người ta hoá vàng

cuối trời bùng cháy chân nhang
thơ linh ứng giữa hỗn mang cõi người