03/02/2023 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 20:49

 

tro tàn bão gió bay xa
nhận ra hương chữ người ta hoá vàng

cuối trời bùng cháy chân nhang
thơ linh ứng giữa hỗn mang cõi người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Thơ