Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 20:39

tự đào giếng lấy nước
tìm đến mạch nguồn trong
gặp phải tầng nước đục
giữa một miền đá ong

ta phải vượt qua đá
trong vắt cõi vô cùng