Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: trừ tịch (32)

Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2009 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/04/2009 19:30

除夜自石湖歸苕溪其七

笠澤茫茫雁影微,
玉峰重疊護雲衣。
長橋寂寞春寒放,
只有詩人一舸歸。

 

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 07

Lạp trạch mang mang nhạn ảnh vi,
Ngọc phong trùng điệp hộ vân y.
Trường kiều tịch mịch xuân hàn phóng,
Chỉ hữu thi nhân nhất khả quy.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lấm tấm mêng mang bóng nhạn xa
Non cao bao phủ lớp mây ngà
Cầu dài tịch mịch đêm xuân lạnh
Thi nhân thuyền lẻ ghé lại nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồ Thái mênh mông bóng nhạn mờ
Ngọc Phong nhiều ngọn bị mây che
Trường kiều vắng ngắt đêm xuân lạnh
Thuyền về một chiếc chỉ người thơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời