24/07/2024 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 07
除夜自石湖歸苕溪其七

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2009 19:28

 

Nguyên tác

笠澤茫茫雁影微,
玉峰重疊護雲衣。
長橋寂寞春寒放,
只有詩人一舸歸。

Phiên âm

Lạp trạch[1] mang mang nhạn ảnh vi,
Ngọc phong trùng điệp hộ vân y.
Trường kiều[2] tịch mịch xuân hàn phóng,
Chỉ hữu thi nhân nhất khả quy.

Bản dịch của (Không rõ)

Lấm tấm mêng mang bóng nhạn xa
Non cao bao phủ lớp mây ngà
Cầu dài tịch mịch đêm xuân lạnh
Thi nhân thuyền lẻ ghé lại nhà
[1] Chỉ Thái hồ.
[2] Tức Thuỳ Hồng kiều 垂虹橋, nay ở tại thị trấn Ngô Giang, Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 07