留別王維

歸鞍白雲外,
繚繞出前山。
今日又明日,
自知心不閑。
親勞簪組送,
欲趁鶯花還。
一步一回首,
遲遲向近關。

 

Lưu biệt Vương Duy

Quy yên bạch vân ngoại,
Liễu nhiễu xuất tiền san.
Kim nhật hựu minh nhật,
Tự tri tâm bất nhàn.
Thân lao trâm tổ tống,
Dục sấn oanh hoa hoàn,
Nhất bộ nhất hồi thủ,
Trì trì hướng cận quan.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa quay về bên kia mây trắng
Đi quanh co khỏi rặng núi ngoài
Hôm nay hoặc cả mai kia
Tâm tình vì những chia lìa, không an
Thân lao đao bỏ quan về ẩn
Sấn ngựa vùng kề cận oanh hoa
Quay đầu theo mỗi bước qua
Ngựa đi chầm chậm hướng ra ải kề

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên yên ngựa về vùng mây trắng
Lòng vòng ra trước rặng núi dài
Hôm nay rồi lại ngày mai
Trong lòng tự biết không ngày rảnh rang
Thân mỏi mệt trút quan bỏ chức
Nơi chim hoa nô nức tìm về
Quay đầu mỗi bước chân đi
Hướng về cửa ải cận kề khoan thai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Ngựa về khuất mây trắng
Quanh hết ngọn tiền san
Nay vậy rồi mai vậy
Biết rằng tâm chẳng nhàn
Chén đưa trâm hốt bạn
Mộng ruổi oanh hoa ngàn
Một bước một ngoảnh lại
Dùng dằng bên ải quan


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa về khuất nẻo trắng mây bay,
Uốn lượn ra ngoài trước ngọn này,
Nay vậy rồi mai cùng vậy nửa,
Biết rằng tâm chẳng được nhàn đây.
Chén cùng trâm hốt tiễn đưa bạn,
Mộng ruổi oanh hoa về cuối ngày.
Một bước ra đi một ngoảnh lại,
Dùng dằng bên ải quan lâu nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời