解悶其八

不見高人王右丞,
藍田丘壑漫寒藤。
最傳秀句寰區滿,
未絕風流相國能。

 

Giải muộn kỳ 08

Bất kiến cao nhân Vương hữu thừa,
Lam Điền khâu hác mạn hàn đằng.
Tối truyền tú cú hoàn khu mãn,
Vị tuyệt phong lưu tướng quốc năng.

 

Dịch nghĩa

Không còn được thấy quan hữu thừa Vương Duy nữa,
Lam Điền giờ chỉ còn gò đống, hang hốc với cây dây leo chằng chịt lạnh lẽo.
Lời hay ý đẹp của ông đã truyền hết cả,
Cho quan tướng quốc thi tài đang độ sung mãn.


(Năm 767)

Bài này Đỗ Phủ ca ngợi Vương Duy, hơn Đỗ Phủ 11 tuổi và mất trước Đỗ Phủ 19 năm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vương cao nhân hết còn được thấy
Lam Điền xưa bỏ đấy cây leo
Lời hay ý đẹp truyền trao
Cho quan tướng quốc dồi dào tài năng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người tài đã khuất: Vương Hữu Thừa,
Hang hốc Lam Điền cỏ mọc bừa.
Câu đẹp truyền đi trong trời đất,
Tướng quốc tiếp nối được dòng thơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời