15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 06:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/08/2008 01:59

左掖梨花

冷豔全欺雪,
餘香乍入衣。
春風且莫定,
吹向玉階飛。

 

Tả Dịch lê hoa

Lãnh diệm toàn khi tuyết,
Dư hương sạ nhập y.
Xuân phong thả mạc định,
Xuy hướng ngọc giai phi.

 

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp lạnh lùng coi thường cả tuyết
Mùi hương đậm lồng vào áo
Vả chưng gió xuân không định trước
Thổi cho bay về phía thềm ngọc

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được
Thổi về hướng quân vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tuyệt trần tuyết phải nhường hoa
Hương thơm thoang thoảng vào tà áo vua
Gió xuân đâu biết bông đùa
Bay về thềm ngọc gió lùa bâng khuâng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đẹp lạnh, coi khinh tuyết
Đẫm hương lồng áo ai
Gió xuân nào định trước
Thềm ngọc dẫn thơm bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vẻ lạnh nhường chi tuyết
Hương thừa lộng áo vua
Gió xuân vô ý thế
Nhắm hướng ngọc giai lùa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lạnh lùng, đẹp, tuyết coi thường,
Mùi thơm phảng phất như vương áo quần.
Và không định trước, gió xuân,
Thổi về thềm ngọc ở gần cung vua...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đẹp lạnh toả hương
Quyện áo vua thơm ngát
Vì gió xuân không biết
Thổi về hướng quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đẹp lạnh hơn bông tuyết
Thơm nồng quyến áo bào
Gió xuân nên để ý
Thềm ngọc thổi bay vào


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẻ đẹp lạnh lùng tuyết phải nhường,
Đậm lồng vào áo một mùi hương.
Gió xuân ước định không hay trước,
Thềm ngọc cho bay thổi tới phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời