奉贈王中允維

中允聲名久,
如今契闊深。
共傳收庾信,
不比得陳琳。
一病緣明主,
三年獨此心。
窮愁應有作,
試誦白頭吟。

 

Phụng tặng Vương trung doãn Duy

Trung doãn thanh danh cửu,
Như kim khế khoát thâm.
Cộng truyền thu Dữu Tín,
Bất tỉ đắc Trần Lâm.
Nhất bệnh duyến minh chủ,
Tam niên độc thử tâm.
Cùng sầu ưng hữu tác,
Thí tụng "Bạch đầu ngâm".

 

Dịch nghĩa

Quan trung doãn có tiếng từ lâu rồi,
Như giờ đây lòng nhớ thương càng nhiều.
Cùng đứng ngang được với Dữu Tín,
Trần Lâm thì không sánh bằng.
Có một điều luôn luôn lo lắng là thờ vua anh minh,
Ba năm cũng chỉ có một tấm lòng này.
Khi buồn lắm thì làm thơ,
Cứ thử đọc khúc ngâm đầu bạc.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trung doãn nổi từ lâu,
Tới giờ nhớ càng nhiều.
Dữu Tín cùng sánh được,
Trần Lâm sánh được đâu.
Một tật nhờ chủ sáng,
Ba năm giữ lòng cao.
Buồn lắm muốn viết lách,
Hãy thử ngâm "Bạch đầu"!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quan trung doãn danh từ xưa nổi,
Gặp lúc này chẳng khỏi gian truân.
Như xưa Dữu Tín làm quan,
Trần Lâm không thể sánh bàn với ông.
Già, mang bệnh, một lòng vì chúa,
Ba năm trời gìn giữ lòng trung.
Dù cho gặp bước đường cùng,
“Bạch đầu ngâm” đọc ở trong ngục tù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan trung doãn đã lâu có tiếng
Nhưng giờ đây đang lắm luỵ phiền
Ngang hàng Dữu Tín cùng bên
Trần Lâm so sánh e rằng không cân
Luôn một bề minh quân thờ phụng
Ba năm tròn giữ vững lòng trung
Thơ làm trong lúc khốn cùng
“Bạch Đầu Ngâm” đọc ngẫm lòng người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nổi danh lâu Trung Doãn
Nay nhớ nhiều hoạn nạn
Dữu Tín cùng đứng ngang
Trần Lâm không thể sánh
Vua hiền lòng phụng mạng
Thơ hứng những khi buồn
Bền lòng ba năm luôn
Thử ngâm gương đầu bạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan trung doãn có tiếng lâu nay,
Thương nhớ càng nhiều trong chúng dân.
Cũng đứng ngang hàng cùng Dữu Tín,
Nhưng không sánh được với Trần Lâm.
Điều luôn lo lắng thờ vua tốt,
Cũng chỉ ba năm một dạ này.
Thì cũng làm thơ khi khổ lắm,
Khúc ngâm cứ đọc bạc đầu đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời