28/11/2022 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Vương Duy
留別王維

Tác giả: Khâu Vi - 丘為

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:54

 

Nguyên tác

歸鞍白雲外,
繚繞出前山。
今日又明日,
自知心不閑。
親勞簪組送,
欲趁鶯花還。
一步一回首,
遲遲向近關。

Phiên âm

Quy yên bạch vân ngoại,
Liễu nhiễu xuất tiền san.
Kim nhật hựu minh nhật,
Tự tri tâm bất nhàn.
Thân lao trâm tổ[1] tống,
Dục sấn oanh hoa hoàn,
Nhất bộ nhất hồi thủ,
Trì trì hướng cận quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa quay về bên kia mây trắng
Đi quanh co khỏi rặng núi ngoài
Hôm nay hoặc cả mai kia
Tâm tình vì những chia lìa, không an
Thân lao đao bỏ quan về ẩn
Sấn ngựa vùng kề cận oanh hoa
Quay đầu theo mỗi bước qua
Ngựa đi chầm chậm hướng ra ải kề
[1] Trâm 簪: trâm cài đầu, chỉ việc làm quan. Trừu trâm 抽簪: bỏ quan trở về. Tổ 組: dây thao dùng để đeo ấn, chỉ việc làm quan. Giải tổ 解組: bỏ quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Vi » Lưu biệt Vương Duy