Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Đáp Vương Duy

Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Cửu Linh
3 trả lời, 2353 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/06/2014 17:33

Giải muộn kỳ 08

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 2216 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/01/2014 15:42

Lưu biệt Vương Duy

Trung Quốc » Thịnh Đường » Bùi Địch
6 trả lời, 2860 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/10/2013 08:02

Lưu biệt Vương Duy

Trung Quốc » Trung Đường » Khâu Vi
4 trả lời, 2511 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 18:54

Lưu biệt Vương Duy

Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Hưng Tông
5 trả lời, 2217 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 18:58

Lưu biệt Vương thị ngự Duy

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
10 trả lời, 6281 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:11

Phụng tặng Vương trung doãn Duy

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
5 trả lời, 2138 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2015 18:18

Thù Vương Duy “Xuân dạ trúc đình tặng biệt”

Trung Quốc » Trung Đường » Tiền Khởi
2 trả lời, 1904 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/07/2014 16:09

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Vương Duy