答王維

荊門怜野雁,
湘水斷飛鴻。
知己如相憶,
南湖一片風。

 

Đáp Vương Duy

Kinh Môn liên dã nhạn,
Tương thuỷ đoạn phi hồng.
Tri kỷ như tương ức,
Nam Hồ nhất phiến phong.

 

Dịch nghĩa

Ở Kinh Môn thương cho loài nhạn đồng quê,
Chim hồng đã hết bay ở sông Tương.
Nếu quả như bạn tri kỷ còn nhớ đến nhau,
Thì Nam Hồ trong một hôm có gió.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Kinh Môn thương loài hoang nhạn
Chốn Tương thuỷ hồng đoạn bay qua
Nếu như tri kỷ nhớ ra
Đúng là gió giúp chúng ta Nam Hồ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Knh Môn thương nhạn lạc
Tương thuỷ dứt cánh hồng
Bạn bè như nhớ đến
Nam hồ gió nồm lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng quê thương nhạn ở Kinh Môn,
Bay hết sông Tương một cánh hồng.
Nếu quả nhớ nhau như bạn hữu,
Nam Hồ một buổi có gió lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời