Rút ruột thành nến xanh không khói,
Trải lá lam tay áo múa may.
Mắt say thi sĩ nhìn ra vậy,
Chi bằng trả lại chỉ là cây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)