22/01/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba tiêu
芭蕉

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 08:12

 

Nguyên tác

心抽綠蠟燭無烟,
葉展藍衫袖欲舞 。
此是詩人醉眼看,
不如還我芭蕉樹。

Phiên âm

Tâm trừu lục lạp chúc vô yên,
Diệp triển lam sam tụ dục vũ.
Thử thị thi nhân tuý nhãn khan,
Bất như hoàn ngã ba tiêu thụ.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Rút ruột thành nến xanh không khói,
Trải lá lam tay áo múa may.
Mắt say thi sĩ nhìn ra vậy,
Chi bằng trả lại chỉ là cây.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Ba tiêu