送王翁信還剡中舊居

海岸耕殘雪,
溪沙釣夕陽。
客中何所有,
春草漸看長。

 

Tống Vương Ông Tín hoàn Diệm trung cựu cư

Hải ngạn canh tàn tuyết,
Khê sa điếu tịch dương.
Khách trung hà sở hữu?
Xuân thảo tiệm khan trường.

 

Dịch nghĩa

Sáng cày ruộng bên bờ biển có tuyết đang tan,
Buổi chiều câu cá bên bờ suối.
Nơi đất khách ông ta được những gì?
Chỉ thấy cỏ xuân mọc cao dần.


Vương Ông Tín thân thế không rõ. Diệm nay trong huyện Thặng, tỉnh Chiết Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ biển tuyết tan cày ruộng
Câu cá bên bờ suối buổi chiều
Quê người ông được bao nhiêu?
Ruộng ông chỉ thấy tiêu điều cỏ xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cày ruộng sáng bên biển tuyết tan,
Buổi chiều câu cá suối trên ngàn.
Quê người ông được gì đâu nhỉ?
Chỉ thấy cỏ xuân cao mọc tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời