Trên bờ biển tuyết tan cày ruộng
Câu cá bên bờ suối buổi chiều
Quê người ông được bao nhiêu?
Ruộng ông chỉ thấy tiêu điều cỏ xuân

tửu tận tình do tại