送高三之桂林

留君夜飲對瀟湘,
從此歸舟客夢長。
嶺上梅花侵雪暗,
歸時還拂桂花香。

 

Tống Cao tam chi Quế Lâm

Lưu quân dạ ẩm đối Tiêu Tương,
Tòng thử quy chu khách mộng trường.
Lĩnh thượng mai hoa xâm tuyết ám,
Quy thì hoàn phất quế hoa hương.

 

Dịch nghĩa

Giữ ông lại đêm uống rượu trên bến sông Tiêu Tương,
Từ chỗ này về nhà bằng thuyền, ông chỉ cần ngủ suốt.
Trên núi hoa mai bị tuyết rơi phủ kín,
Lúc chia tay chỉ còn hương hoa quế phảng phất.


Quế Lâm nay ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm Tiêu Tương biệt ly rượu chuốc
Từ đây đi ngủ suốt trên ghe
Hoa mai tuyết núi phủ che
Chỉ còn hương quế sau hè thoảng đưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiêu Tương lưu bạn uống đêm nay
Mai sớm thuyền đi cứ ngủ say
Trên núi hoa mai mờ sắc tuyết
Lúc về hoa quế thoảng hương bay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giữ anh đêm rượu bến Tiêu Tương
Từ đó thuyền về chỉ mộng vương
Đỉnh núi hoa mai sương tuyết phủ
Lúc về hoa quế thoảng mùi hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu Tương cùng bạn uống đêm nay,
Từ chỗ này về ông ngủ say.
Trên núi hoa mai tràn tuyết phủ,
Chỉ còn hương quế lúc chia tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời