17/08/2022 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương Ông Tín hoàn Diệm trung cựu cư
送王翁信還剡中舊居

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 15:07

 

Nguyên tác

海岸耕殘雪,
溪沙釣夕陽。
客中何所有,
春草漸看長。

Phiên âm

Hải ngạn canh tàn tuyết,
Khê sa điếu tịch dương.
Khách trung hà sở hữu?
Xuân thảo tiệm khan trường.

Dịch nghĩa

Sáng cày ruộng bên bờ biển có tuyết đang tan,
Buổi chiều câu cá bên bờ suối.
Nơi đất khách ông ta được những gì?
Chỉ thấy cỏ xuân mọc cao dần.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ biển tuyết tan cày ruộng
Câu cá bên bờ suối buổi chiều
Quê người ông được bao nhiêu?
Ruộng ông chỉ thấy tiêu điều cỏ xuân
Vương Ông Tín thân thế không rõ. Diệm nay trong huyện Thặng, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tống Vương Ông Tín hoàn Diệm trung cựu cư