Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 17:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/10/2011 19:00

冬興

塵事無終極,
紛忙歲又冬。
梅傳春信早,
冒雪作先容。

 

Đông hứng

Trần sự vô chung cực
Phân mang tuế hựu đông
Mai truyền xuân tín tảo
Mạo tuyết tác tiên dung

 

Dịch nghĩa

Việc đời không bao giờ là cùng, là hết
Một năm vội vã, đã lại đến mùa đông
Chồi mai sớm báo tin xuân
Nên hoa đội tuyết nảy ra trước tiên


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Việc đời bao giờ hết
Vội vàng trở lại đông
Mai báo tin xuân sớm
Đội tuyết nảy vài bông


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sự đời không lúc hết
Năm vội, chuyển sang đông
Tin xuân, mai báo sớm
Đội tuyết, đơm nụ bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc thế không bao giờ tận cùng,
Một năm vội vã đã sang đông.
Chồi mai sớm báo tin xuân đến,
Đội tuyết nên hoa nảy nụ bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời