遊佛跡山天福寺

貪勝倦卻忘,
憐奇目不捨。
客來僧未知,
樹下拾山菓。

 

Du Phật Tích sơn Thiên Phúc tự

Tham thắng quyện khước vong,
Liên kỳ mục bất xả.
Khách lai tăng vị tri,
Thụ hạ thập sơn quả.

 

Dịch nghĩa

Ngắm cảnh đẹp quên cả mỏi chân
Bao điều mới lạ mắt chẳng muốn rời
Khách đến mà sư không biết
Ngồi gốc cây nhặt quả rừng vậy


Phật Tích sơn Thiên Phúc tự: chùa Thầy trên núi Phật Tích, Quốc Oai, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trình

Ham cảnh quên mỏi chân
Ưa lạ chẳng rời mắt
Khách đến sư chưa hay
Thấy trái cây ngồi nhặt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ham cảnh chân quên mỏi
Tiếc lạ mắt chẳng rời
Khách đến sư chưa biết
Quả rừng rụng nhặt chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh đẹp chân quên mỏi
Việc lạ mắt khôn rời
Khách đến sư chẳng biết
Quả rừng nhặt gốc cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh xinh ngắm chẳng mỏi chân,
Bao điều mới lạ mắt thân chẳng rời.
Không hay khách đến sư mời,
Gốc cây nhặt quả rừng rơi ta ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời