Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 17:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/10/2011 19:58

自嘲

性僻殊堪笑,
吟多亦不工。
夜深纔得句,
猛起急呼童。

 

Tự trào

Tính tích thù kham tiếu,
Ngâm đa diệc bất công!
Dạ thâm tài đắc cú,
Mãnh khởi cấp hô đồng!

 

Dịch nghĩa

Buồn cười cho tính ngông của mình,
Cứ ngâm nga nhiều mà thơ chẳng hay.
Có lúc đêm khuya nghĩ được một câu,
Đã vùng dậy gọi vội tiểu đồng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Buồn cười tính thiệt ngông,
Ngâm nhiều, chẳng nên công!
Đêm khuya được câu thú,
Vùng dậy gọi nhi đồng!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cười ta tính cũng thiệt ngông
Ngâm nhiều mà chẳng nên công tích gì
Đêm khuya may gặp câu hay
Vội vàng trở dậy gọi ngay nhi đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của An Trúc

Tự cười tính mình ngông
Thơ nhiều lại chẳng xong
Khuya được câu đắc ý
Đã vội khoe cõi lòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn cười mình tính hơi ngông,
Cứ ngâm nga mãi thơ không hay gì.
Đêm khuya nghĩ được câu thi,
Vội vàng vùng dậy gọi chi tiểu đồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời