道上

路遠無盡頭,
古今長歸去。
今人未肯休,
古人在何處。

 

Đạo thượng

Lộ viễn vô tận đầu,
Cổ kim trường quy khứ.
Kim nhân vị khẳng hưu,
Cổ nhân tại hà xứ.

 

Dịch nghĩa

Đường dài vô cùng tận
Xưa nay luôn luôn là chuyện đi, về
Người hôm nay chưa chịu nghỉ
Người xưa thì đang ở đâu?


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vô cùng tận đường dài
Qua lại, xưa nay ruổi
Chưa nghỉ, người thời nay
Người xưa nào có thấy


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Con đường dài vô tận
Xưa nay chung lối về
Người nay vẫn lầm lũi
Người xưa đang ở đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đường xa vô cùng tận
Qua lại tự xưa nay
Người nay chưa chịu nghỉ
Người xưa đâu chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường dài không chỗ hết
Qua, lại chuyện xưa nay
Người nay chưa chịu nghỉ
Người xưa giờ nơi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vô cùng đường tận đi dài,
Luôn luôn là chuyện xưa nay đi, về
Người nay chưa chịu nghỉ ngơi
Người xưa đang ở đâu nơi quê nhà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời