觀鬥雞偶作

何曾解報稻粱恩?
金距花冠氣遏雲。
白日梟鳴無意向,
唯將芥羽害同群。

 

Quan đấu kê ngẫu tác

Hà tằng giải báo đạo lương ân?
Kim cự hoa quan khí át vân.
Bạch nhật kiêu minh vô ý hướng,
Duy tương giới vũ hại đồng quần.

 

Dịch nghĩa

Ăn bao thóc lúa, mày đã báo đáp được gì nào?
Với cựa sắt, mào hồng, khí thế cao tới mây xanh đó.
Giữa trưa mày cất tiếng gáy kiêu ngạo vô ý thức,
Lại còn dùng ám khí để hại đồng loại nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ăn thóc lúa được bao đền đáp?
Cựa, mào vênh vang át mây xanh
Giữa trưa gáy rất vô tình
Còn dùng ám khí hại anh em mình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ăn bao thóc lúa đền ơn gì?
Cựa sắt, mào hồng, khí thế cao.
Tiếng gáy giữa trưa vô ý thức,
Lại dùng ám khí hại đồng hao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời