01/06/2024 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan đấu kê ngẫu tác
觀鬥雞偶作

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:51

 

Nguyên tác

何曾解報稻粱恩?
金距花冠氣遏雲。
白日梟鳴無意向,
唯將芥羽害同群。

Phiên âm

Hà tằng giải báo đạo lương ân?
Kim cự hoa quan khí át vân.
Bạch nhật kiêu minh vô ý hướng,
Duy tương giới vũ hại đồng quần.

Dịch nghĩa

Ăn bao thóc lúa, mày đã báo đáp được gì nào?
Với cựa sắt, mào hồng, khí thế cao tới mây xanh đó.
Giữa trưa mày cất tiếng gáy kiêu ngạo vô ý thức,
Lại còn dùng ám khí để hại đồng loại nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ăn thóc lúa được bao đền đáp?
Cựa, mào vênh vang át mây xanh
Giữa trưa gáy rất vô tình
Còn dùng ám khí hại anh em mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Quan đấu kê ngẫu tác