雪關見梅六言

自甘蠻方瘴癘,
誰憐姑射肌膚。
腸斷何郎東閣,
魂銷林叟西湖。

 

Tuyết quan kiến mai lục ngôn

Tự cam man phương chướng lệ,
Thuỳ liên Cô Xạ cơ phu.
Trường đoạn Hà lang Đông Các,
Hồn tiêu Lâm tẩu Tây Hồ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miền nam chịu bao chướng khí
Ai thương da thịt tiên mai
Gác đông Hà Lang sầu não
Hồn tan Lâm lão Tây Hồ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nam man vốn chịu chướng độc
Cô Xạ ai xót thịt da
Chàng Hà đứt lòng Đông Các
Già Lâm hồn mất Tây Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời