27/05/2022 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết quan kiến mai lục ngôn
雪關見梅六言

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 04:53

 

Nguyên tác

自甘蠻方瘴癘,
誰憐姑射肌膚。
腸斷何郎東閣,
魂銷林叟西湖。

Phiên âm

Tự cam man phương chướng lệ,
Thuỳ liên Cô Xạ[1] cơ phu.
Trường đoạn Hà lang[2] Đông Các[3],
Hồn tiêu Lâm tẩu Tây Hồ[4].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miền nam chịu bao chướng khí
Ai thương da thịt tiên mai
Gác đông Hà Lang sầu não
Hồn tan Lâm lão Tây Hồ
[1] Núi ở huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, theo Trang Tử là nơi có thần nhân và nữ tiên ở. Về sau trong văn chương dùng để chỉ mỹ nhân.
[3] Tức Đông Đình 東亭, tên gác ở phía đông huyện Sùng Khánh, Tứ Xuyên.
[2] Chỉ Hà Tốn 何遜, thi nhân phong lưu nhà Lương thời Nam triều. Thơ Đỗ Phủ: "Đông Các quan mai động thi hứng, Hoàn như Hà Tốn tại Dương Châu" 東閣官梅動詩興,還如何遜在揚州 (Gác Đông nhìn mai khởi hứng thơ, Giống như Hà Tốn tại Dương Châu).
[4] Chỉ Lâm Bô 林逋, thi nhân ở Tây Hồ, Tiền Đường, nổi tiếng về những bài thơ tả hoa mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Tuyết quan kiến mai lục ngôn