25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
11 bài trả lời: 11 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2008 02:00

村南山小憩

閑身南北片雲輕,
半枕清風世外情。
佛界清幽塵界遠,
庭前噴血一鶯鳴。

 

Thôn Nam sơn tiểu khế

Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
Phật giới thanh u, trần giới viễn,
Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.

 

Dịch nghĩa

Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp nam bắc,
Gió mát thổi bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời.
Cõi phật thanh u, cõi trần xa vời,
Trước sân, hoa đỏ như máu, một chiếc oanh kêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bắc nam thân tựa đám mây nhàn,
Nửa gối tình hư lộng gió thanh.
Phật giới thanh u, trần giới cách,
Trước sân máu đỏ tiếng chim oanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Thân nhàn tựa áng mây trôi,
Gió trăng nửa gối, việc đời nhẹ thênh.
Cõi trần xa, cõi Phật thanh,
Sân hoa máu đỏ chim oanh líu lường.

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thảnh thơi thân tựa áng mây vần,
Gió mát bên tai, dứt tục trần.
Xa cách cõi đời, thanh cõi Phật,
Oanh kêu, hoa rỏ máu ngoài sân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân nhàn tựa thể áng mây trôi
Nửa gối gió trăng gát việc đời
Cõi phật thanh u trần thế cách
Trước đình hoa máu  chiếc oanh kêu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đám mây Nam, Bắc ấy thân mình
Nửa gối ngoài đời, bạn gió thanh
Cõi Phật sạch trong xa bụi tục
Hót phun giọt máu một con oanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thân nhàn Nam Bắc tấm mây trời
Nửa gối gió thanh khách lánh đời
Cõi Phật thanh u, cõi trần rảnh
Oanh ca phun huyết oán đầy vơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân nhàn như nhẹ đám mây bay,
Nửa gối gió trăng khách lánh đời.
Cõi Phật thanh u xa cõi mộng,
Trước sân phun máu oanh kêu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhàn như mây trắng dạo chơi quanh
Gối tựa tình buông gió mát lành
Cõi Phật thanh sâu, xa cõi thế
Tiếng oanh nhỏ máu hót ngoài gành

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân nhàn nhẹ đám mây bay,
Lánh trần gió mát bên tai hưởng đời.
Thanh u cõi Phật xa vời,
Trước sân oanh rỏ máu đào kêu than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân tựa mây nhàn bay bắc nam
Gió lùa nửa gối, sự vô tâm
Cõi trần xa lánh, Phật thanh tịnh
Kêu thảm trước sân một cái oanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối