19/06/2024 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn Nam sơn tiểu khế
村南山小憩

Tác giả: Chu Văn An - 朱文安

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2008 02:00

 

Nguyên tác

閑身南北片雲輕,
半枕清風世外情。
佛界清幽塵界遠,
庭前噴血一鶯鳴。

Phiên âm

Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
Phật giới thanh u, trần giới viễn,
Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.

Dịch nghĩa

Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp nam bắc,
Gió mát thổi bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời.
Cõi phật thanh u, cõi trần xa vời,
Trước sân, hoa đỏ như máu, một chiếc oanh kêu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bắc nam thân tựa đám mây nhàn,
Nửa gối tình hư lộng gió thanh.
Phật giới thanh u, trần giới cách,
Trước sân máu đỏ tiếng chim oanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Văn An » Thôn Nam sơn tiểu khế