蝶戀花

樓外垂楊千萬縷,
欲繫青春。
少住春遠去,
猶自風前飄柳絮,
隨春且看歸何處。

滿目山川聞杜宇,
更作無情。
莫也愁人意,
把酒送春春不語,
黃昏欲下瀟瀟雨。

 

Điệp luyến hoa

Lâu ngoại thuỳ dương thiên vạn lũ,
Dục hệ thanh xuân.
Thiểu trú xuân viễn khứ,
Do tự phong tiền phiêu liễu nhứ,
Tuỳ xuân thả khán quy hà xứ.

Mãn mục sơn xuyên văn đỗ vũ,
Cánh tác vô tình.
Mạc dã sầu nhân ý,
Bả tửu tống xuân, xuân bất ngữ,
Hoàng hôn dục há tiêu tiêu vũ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Liễu rủ bên lầu ngàn vạn sợi
Muốn buộc thanh xuân
Ngừng chút, xuân đi vội
Tơ liễu gió còn bay phất phới
Theo xuân hãy ngắm nơi nào tới

Khắp chốn quyên kêu buồn rũ rượi
Dù có vô tình
Cũng khiến người rầu rĩ
Nâng chén tiễn xuân xuân chẳng nói
Chiều về lại xuống mưa dai dải


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Liễu ngàn vạn sợi mong manh,
Buông như muốn trói xuân xanh khỏi tàn.
Chút xuân còn lại sắp tan,
Liễu tơ phấp phới theo làn gió bay.
Theo xuân biết đến đâu đây?

Cuốc kêu khắp chốn giọng ai oán sầu.
Tiếng nghe văng vẳng trong lầu,
Khiến người không khỏi rầu rầu thiết tha.
Rượu này nâng tiễn xuân qua,
Mưa rơi lất phất, là là chiều buông...


(Dịch 6-2006)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Liễu rủ ngoài lầu ngàn vạn sợi,
Muốn buộc xuân xanh.
Kẻo nữa xuân đi vội,
Trước gió bông tơ bay phất phới,
Xem xuân về đâu, theo đi với.

Sông núi xanh màu, con cuốc gọi,
Dù kẻ vô tình.
Cũng gợi buồn tê tái,
Nâng rượu tiễn xuân, xuân chẳng nói,
Hoàng hôn lất phất mưa dồn tới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thuỳ dương nghìn sợi ngoài hiên
Xuân vừa mới đó vội liền đi sao
Hoa bay trước gió khác nào
Muốn cầm xuân lại mà sao khôn cầm
Đành thôi hoa hỡi tuỳ tâm
Hoa bay về chốn xa xăm mặc lòng
Xuân xanh đầy núi đầy sông
Quyen kêu khảm khắc động lòng đắng cay
Mời xuân nâng chén ngang mày
Xuân đâu có biết tỏ bày cùng ta
Hoàng hôn rớt hạt mưa sa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời