05/07/2022 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa
蝶戀花

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 14:32

 

Nguyên tác

樓外垂楊千萬縷,
欲繫青春。
少住春遠去,
猶自風前飄柳絮,
隨春且看歸何處。

滿目山川聞杜宇,
更作無情。
莫也愁人意,
把酒送春春不語,
黃昏欲下瀟瀟雨。

Phiên âm

Lâu ngoại thuỳ dương thiên vạn lũ,
Dục hệ thanh xuân.
Thiểu trú xuân viễn khứ,
Do tự phong tiền phiêu liễu nhứ,
Tuỳ xuân thả khán quy hà xứ.

Mãn mục sơn xuyên văn đỗ vũ,
Cánh tác vô tình.
Mạc dã sầu nhân ý,
Bả tửu tống xuân, xuân bất ngữ[1],
Hoàng hôn dục há tiêu tiêu vũ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Liễu ngàn vạn sợi mong manh,
Buông như muốn trói xuân xanh khỏi tàn.
Chút xuân còn lại sắp tan,
Liễu tơ phấp phới theo làn gió bay.
Theo xuân biết đến đâu đây?

Cuốc kêu khắp chốn giọng ai oán sầu.
Tiếng nghe văng vẳng trong lầu,
Khiến người không khỏi rầu rầu thiết tha.
Rượu này nâng tiễn xuân qua,
Mưa rơi lất phất, là là chiều buông...
(Dịch 6-2006)
[1] Xuất xứ từ câu "Tận nhật vấn hoa, hoa bất ngữ" trong bài "Lạc hoa" của Nghiêm Uẩn 嚴惲 đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Điệp luyến hoa