相見歡(東風吹盡江梅)

東風吹盡江梅,
橘花開,
舊日吳王宮殿,
長青苔。
今古事,
英雄淚,
老相催,
長恨夕陽西去,
晚潮回。

 

Tương kiến hoan (Đông phong xuy tận giang mai)

Đông phong xuy tận giang mai,
Quất hoa khai,
Cựu nhật Ngô vương cung điện,
Trường thanh đài.
Kim cổ sự,
Anh hùng lệ,
Lão tương thôi,
Trường hận tịch dương tây khứ,
Vãn triều hồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió xuân cuốn trụi mai thì
Quất nở ngay
Điện đài nhà Ngô thuở trước
Rêu phủ đầy
Chuyện cũ nay
Khiến lệ rỏ
Lão hận đầy
Uất nghẹn dù chiều ngả dù
Nước rút rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Lương

Gió đông thổi tàn hoa mai,
Hoa quất nở,
Cung điện Ngô vương thuở cũ,
Rêu trải dài.
Chuyện xưa nay,
Nước mắt người,
Giục tuổi già,
Hận mặt trời lặn về tây,
Thuỷ triều lên.

(Bản dịch nghĩa)

Ngọn gió đông thổi tàn cành hoa mai,
Hoa quất hé nở
Cung điện Ngô vương thuở xưa cũ
Rêu xanh đã trải dài
Những câu chuyện xưa và nay
Nước mắt người anh hùng
Tự mình thôi thúc về tuổi già
Tiếc hận khi mặt trời đã lặn về tây
Thuỷ triều muộn lần nữa lại lên.

15.00
Trả lời