31/01/2023 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương kiến hoan (Đông phong xuy tận giang mai)
相見歡(東風吹盡江梅)

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 16:02

 

Nguyên tác

東風吹盡江梅,
橘花開,
舊日吳王宮殿,
長青苔。
今古事,
英雄淚,
老相催,
長恨夕陽西去,
晚潮回。

Phiên âm

Đông phong xuy tận giang mai,
Quất hoa khai,
Cựu nhật Ngô vương cung điện[1],
Trường thanh đài.
Kim cổ sự,
Anh hùng lệ,
Lão tương thôi,
Trường hận tịch dương tây khứ,
Vãn triều hồi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió xuân cuốn trụi mai thì
Quất nở ngay
Điện đài nhà Ngô thuở trước
Rêu phủ đầy
Chuyện cũ nay
Khiến lệ rỏ
Lão hận đầy
Uất nghẹn dù chiều ngả dù
Nước rút rồi
[1] Vua nước Ngô thời Chiến Quốc là Phù Sai đánh thắng quân Việt xong không lo giữ gìn khiến mất nước, đài điện cũ nay ở tỉnh Tô Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Tương kiến hoan (Đông phong xuy tận giang mai)